Helyi tanításterv és utasítások a Budapest szék.-főv. népiskolák római kath. vallástanítása részére (Budapest, 1909)

Helyi Tanításterv és Utasítások a Buda­pest székes-fővárosi népiskolák róm. kath. vallás­tanítása részére ő "Eminenciája a Bíboros-Hercegprímás jóváhagyásával közrebocsátja a sz.-főv. Hitoktatási Érseki Telilgyelőség Jtra J korona,

Next