Hende Fanni - Kisdi Klára - Korondi Ágnes (szerk.): „Mestereknek gyengyének”. Ünnepi kötet Madas Edit hetvenedik születésnapjára (Budapest, 2020)

ÜNNEPI KÖTET MADAS EDIT HETVENEDIK SZÜLETÉSNAPJÁRA Mestereknek gyengyenek L Lp OS meft«cllncl* дтпш'епснг’. S nittet »1 pirwnwi it C§_ le vcjpi troli« fiUa uu- bciróc tcg-tu eo фопс1? f»fi>afoßü‘ Мул efíV nqgt MW ЬйПЛпсд- afmm л&А tvaboi Sogt* iTvwt'ncH оел, vóvtiarWmvviS tvfrOgat l>*r ivvmiwia&anitvat (ю-ртср tiwiiSei «> ywtо po wrafSj), & bvgenW» У0 «И*» rp& C (metem twiM**TM» ив jWm weg- man# teftenitm^ cWi po Ww»! РМ'ЬПИТЙ MtWmt bpgon^aC (Ьшк Й&ЯВДЖ boMMHOUO» PO vBoiwm vnp Nj«i^n^it4vwc>iv HAewi eUnt (VÄnrf.wvpalba w l»Ai Z.W&W 'w tw vwvajjioW^*’" NwlH uti мрЖхЩ "’*** ,u nai wo#* «»wft >"> »m.btonvomnt гам iw$ui Ee^Wnbemww «* ЛП' ivoW.Sc CafXttoP i«y mm>W|C%tinft etvitoiba wm M&áwnHig titonncjnl wm- ijtsjSttGi-ajonißa ata *gy vicfrv po fcerv.'etjj aaSinni ___:_____:_______P %b*m m kucnia if /\Ayk>et Cccvi Set ejtfien I Jevc.ltteet mimet г I I ( wata pAcvetOtw» mu’ ^ lölt SctW tcip^Cibciv^inof UteWt beicfee. Kernel1 abbaa ÖVüMN^ototiÄ Mwcl* ПЙ ka wen gOKitiCeanpomtut^ wjv&>3HioS.£» ^rvbrfiivat^ nvfimv ivorpawt.s*to eivtct^ e?v tmt}! tmrctcliiSogn no fem ajt ertiielT’wMv злп tw ievwAjt crtivafTetet. Ivg-v cut vfteuet» *ctc|Jö|i«í-e ot^anj, botol» haivAvchihylicn nolle nflg-v bot Mjfccto&pett ыЛ' jbfe pot lvKwßicjt og mc/k JWUtCüfbve huoP - nafe hei PqgnSaln Ivyt> ow-о tome ft- Wiipttwsh tetemem' пре? bpjovn’ttvaiiiiiicg' aUaJi Aj mpfc monbaiviiHcto m^jii teívcé mpt fogaSAnallimctt emt oip múlton t»mwtAa(i. fente 3p#n«> TnnvAtito MftivwHampt о m^- о дм tpawi agt nivuS img- (фа nvtoVa 'vau'^olta nem/е USp IVAWvÁ Agt a mpt wiinÄviiu iKamftt len> ji olv tKWp »ncfbetreifc-« til'v Ьегттфп Síp bemfesf tong’ $No rfíléwjg AVjA^BaAll. neecstete^ t-rvSomambAin b*6%ef%ne» §HJ(^enrt'

Next