Hittani rendelkezés az Isteni kinyilatkoztatásról (Budapest, 1968)

SZENT ISTVÁN TÁRSULAT 1968 II. VATIKÁNI ZSINAT IHITTANI RENDELKEZÉS« STENI+ KINYI LATKOZ TATÁSRÓL

Next