Hóman Bálint: Fejérpataky László emlékezete - A Szent István Akadémia emlékbeszédei 1/8. (Budapest, 1928)

A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA EMLÉKBESZÉDEI SZERKESZTI REINER JÁNOS FŐTITKÁR I. kötet. .______________________________________________. 8. szám. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ EMLÉKEZETE HÓMAN BÁLINT RENDES TAGTÓL A Szent István Akadémia 1924. évi március hó 7-én tartott együttes ülésén. BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA ÉS KÖNYVKIADÓ R. T. 1928.

Next