Horváth Tamás - Szabó Irén (szerk.): Magyarország virága. 13. századi források Árpád-házi Szent Erzsébet életéről - Középkori Keresztény Írók 3. (Budapest, 2001)

középkorú keResziéNY íRók 3 (DAQYARORSZAQ VIRAQA 13, SZÁZAÖl ORRÁSOk kpÁÖ'l)ÁZl SZ6NT 6RZS6B6T éLGTGRŐL SZ6MT ISTVÁKJ TÁRSULAT

Next