Immaculata. A Szent-István-Társulat Tudományos és Irod. Osztálya által a Boldogságos Szűz Szeplőtelen fogantatásáról szóló hitczikkely kihirdetésének félszázados jubileuma alkalmából 1904. deczember hó 1-én rendezett ünnepély Emlékkönyve (Budapest, 1904)

IMMACULATA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT TUDOMÁNYOS ÉS ÍROD. OSZTÁLYA ÁLTAL A BOLDOGSÁGOS SZŰZ SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSÁRÓL SZÓLÓ HITCZIKKELY KIHIRDETÉSÉNEK FÉLSZÁZADOS JUBILEUMA ALKALMÁBÓL 1904. DECZEMBER HÓ 1-ÉN RENDEZETT ÜNNEPÉLY EMLÉKKÖNYVE NAGYMÉLTÓSÁGU ÉS FŐTISZTELENDÖ DR. H О RN IG v KÁROLY BÁRÓ VESZPRÉMI PÜSPÖK UR KÖLTSÉGÉN KIADTA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYA BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA R..T. 1904. Ára 60 fillér.

Next