Initio non erat nisi gratia. Ünnepi kötet Dr. Erdő Péter tiszteletére 60. születésnapja alkalmából (Budapest, 2012)

Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-bu­­dapesti érsek 1952. június 25-én született Buda­pesten. 1975. június 18-án szentelték pappá, és 1976- ban szerzett teológiai doktorátust Budapesten. 1977-től 1980-ig Rómában tanult, ahol a Pon­tificia Universitá Lateranense Utriusque Iuris Intézetében 1980-ban kánonjogi doktorátust szerzett. 1980 és 1986 között az esztergomi Érse­ki Hittudományi Főiskola teológiai tanára volt. 1986-tól 1988-ig a római Pontificia Universitá Gregoriana megbízott, majd 1988-tól 2002-ig meghívott egyetemi tanára. Az időközben alapítója nevét fölvett Pázmány Péter Hittudományi Akadémia (1993-tól Páz­mány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar) tanszékvezető tanáraként tevékenykedett 1988-tól 2002-ig, 1996-1998-ig annak dékánja. 1998-tól 2003-ig a Pázmány Péter Katolikus Egye­tem rektora, 1996-tól 2003-ig az egyetem Kánon­jogi Posztgraduális Intézetének elnöke is volt. II. János Pál pápa 1999. november 5-én címze­tes püspökké, egyben a Székesfehérvári Egyház­megye segédpüspökévé nevezte ki, majd 2000. január 6-án a római Szent Péter-bazilikában püspökké szentelte. A Szentatya 2002. december 7-én esztergom­­budapesti érsekké nevezte ki. A 2003. október 21-ei konzisztóriumon a pápa bíborossá kreálta.

Next