Kandra Kabos: Az ezeréves Károlyiak - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 1. (Budapest, 1894)

A SZENT-ISTVAN-TABSULAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÓ ÜLÉSEIBŐL. 1. SZÁM. AZ EZERÉVES KÁROLYIAK. * KAKORA KABOS RENDES TAGTÓL. Felolvastatott a tud. és irod. osztály 1894. jan. 17-ikén tartott üléseken. BUDAPEST. 1894. KIADJA A SZENT-ISTYÁN-TÁBSUDAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYA.

Next