Katholikus tanítónők és tanárnők lapja. 1934. márc.-ápr. (Budapest, 1934)

XVI. évi. 1931 márc.—ápr. 3—4. sz. KATHOLIKUS TANÍTÓNŐK ÉS TANÁRNŐK LAPJA MEGJELENIK JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS KIVÉTELÉVEL HAVONKI NT Előfizetési ár egy évre 5 pengő, rendes tagok illetményig kapják Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV., Veres Pálné~utca 0. szám I. em. 2. BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA R. T. 1931.

Next