Katolikus keresztény erkölcstan. A gimnáziumok II. osztályának róm. kat. Tanulói számára (Budapest, 1950)

KATOLIKUS KERESZTÉNY ERKÖLCSTAN / A GIMNÁZIUMOK II. OSZTÁLYÁNAK ROM. KÁT. TANULÓI SZÁMÁRA Ébresztette A SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT A Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter 1032—5—6/1950. sz. hozzá­járulásával az Esztergomi Főegyházmegyei Hatóság 4009/1950. sz. a. engedélyezte /0. STEPHANEUM KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 1950

Next