Kecskés Pál: A bölcselet története főbb vonásaiban (Budapest, 1933)

i A BÖLCSELET TÖRTÉNETE FŐBB VONÁSAIBAN ( ■ V IRTA v KECSKÉS PÁL EGYETEMI TANAr BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA R. T.

Next