Kiegészítő füzet az imaórák Liturgiájához és a zsolozsmáskönyvhöz. A Római misekönyv harmadik, hivatalos kiadásában található újabb szentek zsolozsmájának szövegei (Budapest, 2008)

Next