Kiss Albin: Emlékbeszéd Nagy Béniről - A Szent István Akadémia emlékbeszédei 1/3. (Budapest, 1922)

A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA EMLÉKBESZÉDEI szerkeszti REINER JÁNOS főtitkár 1. kötet. . ....................................................................................... 3. szám. EMLÉKBESZÉD NAGY BÉNIRŐL KISS ALBIN RENDES TAGTÓL Felolvasta az 1918. évi április 26-án tartott együttes­ ülésen. BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA R. T. 1922. Ara­b korona.

Next