Kiss János: Az értelmi ismeretek keletkezése - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 5. (Budapest, 1894)

BUDAPEST, 1894. KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁESULAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYA. A SZENT-ISTVÁN-TÁKSULAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÓ ÜLÉSEIBŐL. 5. SZÁM. k'/j ÉRTELMI ISMERETEK KELETKEZÉSE. Dr KISS JÁNOS RENDES TAGTÓL. Felolvastatott a Szent-István-Társulat tud. és Írod. osztályának 1891. fék. 20-án tartott ülésében. Külön lenyomat a „Bölcseleti Folyóirat11 1894-iki III. füzetéből.

Next