Kiss Menyhért: Az aranypók és egyéb elbeszélések - Családi regénytár 44. (Budapest, 1906)

AZ A^AHVPÓK ÉS EGYÉB EBBESZÉbÉSEK KISS MEf'lYj-IÉ'RT Budapest a Szent-lsfván-Társulat kiadása Vili., Szcntkirályi-ufcza 28.

Next