Kor- és betürendi útmutató Cantu Caesar világtörténelméhez - Caesar Cantu: Világtörténelem (Budapest, 1877)

KOR- ÉS BETÜRENDI MUTATÓ CANTU CAESAR VILÁGTÖRTÉNELMÉHEZ. KIADJA A SZENT JSTVÁN-TÁRSULAT. EGER, 1877. NYOMATOTT AZ ÉRSEKI LYO. KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next