Kowal, Janusz: A házasság felbontása a hit javára - Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae (Budapest, 2004)

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM Kánonjogi Posztgraduális Intézet JANUSZ KOWAL SJ A HÁZASSÁG FELBONTÁSA A HIT JAVÁRA SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Next