Közép katekizmus katholikus tanulók számára a városi iskolákban. A Religio történetének rövid vázlatával (Budapest, 1905)

Tartalom

TARTALOM-JEGYZÉK. Lap. Bevezetés. Az ember végezéljáról és rendeltetéséről . 7 Első czikkely. A hitről.........................................................8 1. §. A hit fogalma és tárgya.............................................8 2. §. A hit szükséges volta....................................................10 3. §. A hit tulajdonságai....................................................10 Az apostoli hitvallásról....................................................12 Első ágazat..........................................................................................12 1. §. Az Istenről.......................................................................12 2. §. A három isteni személyről . . . .16 3. §. A világ teremtéséről és kormányzásáról . . 17 4. §. Az angyalokról..............................................................18 5. §. Az első emberekről s bűnbeestekről . . .19 6. §. A bűnbeeséstől fogva a Megváltó eljöveteléig . 21 Második ágazat.................................................................................23 Harmadik ágazat................................................................................25 Negyedik ágazat.................................................................................30 Ötödik ágazat.................................................................................32 Hatodik ágazat.................................................................................34 Hetedik ágazat.................................................................................34 Nyolezadik ágazat.......................................................................36 Kilenczedik ágazat.......................................................................38 1. §. Az anyaszentegyházról általában . . . .38 2. §. Az anyaszentegyház ismertető jeleiről . . .40 3. §. Az anyaszentegyház rendeltetéséről és belső tulaj­donságairól ......................................................................41 4. §. Az anyaszentegyház elterjedéséről és fönállásáról . 42 5. §. A szentek egyességéről......................................................45 Tizedik ágazat................................................................................46 Tizenegyedik ágazat......................................................................46 Tizenkettedik ágazat......................................................................47 Második ezikkely. A parancsokról. . . . 49 A főparancsról................................................................................49 1. §. Az Isten szeretettről...................................................49 2. §. Felebarátunk szeretetéről.............................................51 Azlstentizparancsáról....................................................53 Az Isten első parancsa.......................................................................54 A szentek tiszteletéről és segítségül hívásáról . . .57 Az Isten második parancsa.............................................................58 Az Isten harmadik parancsa.............................................................60 Az Isten negyedik parancsa ....... 62 1*

Next

/
Oldalképek
Tartalom