Kuminetz Géza: Egy tomista jog- és állambölcselet vázlata I. - Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae 7/1. (Budapest, 2013)

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM UNIVERSITATIS CATHOLICAE DE PETRO PÁZMÁNY NOMINATAE KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET KUMINETZ GÉZA EGY TOMISTA JOG­­ÉS ÁLLAMBÖLCSELET VÁZLATA I.

Next