Kuminetz Géza: Egy tomista jog- és állambölcselet vázlata II. - Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitas Catholicae de Petro Pázmány nominatae, Manualia 7/2. (Budapest, 2018)

KUMINETZ GÉZA EGY TOMISTA JOG­­ÉS ÁLLAMBÖLCSELET VÁZLATA II. PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM UNIVERSITATIS CATHOLICAE DE PETRO PÁZMÁNY NOMINATAE KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Next