Laki Bennó: Német nyelvtan és olvasókönyv I. A gimnázium III., a reáliskola I. osztálya számára (Budapest, 1918)

Középiskolák számára tankönyvül a nmélt. vallás- és közokt. miniszter által 35.011/1907. szám alatt engedélyezve. NÉMET NYELVTAN ÉS OLVASÓKÖNYV I. RÉSZ. A GIMNÁZIUM III, A REÁLISKOLA I. OSZTÁLYA SZÁMÁRA IRTA LAKI BENNÓ FÖGIMN. BENCÉS TANÁR Második kio-1 ' BUDAPEST A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT KIADÁSA 1918 1920-ban engedélyezett ára 6 kor. 40 fill.

Next