Laki Bennó (szerk.): Német olvasókönyv 3. rész. A gimnáziumok V-VI., a reáliskolák III-IV. osztálya számára (Budapest, 1909)

A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT KIADVÁNYAI. (Budapest, Vili., Szentkirályi-utca 28.1 Ifjúsági olvasmányok. Korona Andor József. Nagy Lajos. Regényes korrajz. Kötve... 4... ... ... „. 4.— Japáni mesék az ifjúság számára. Átírta és illusztrálta Akantisz Viktor. Ára színes borítékba kötve ........................................................................ 2.40 Bokor M. A Szirányi család. Ifjúsági regény. Kötve._ ........................... 5.— Pompeji utolsó napjai. Regény. Irta Lord Lytton Bulwer. A magyar ifjúság számára átdolgozott kiadás. Képekkel. Angol vászonkötésben ... 2.40 Vallásosság és kincsvágy. Ifjúsági elbeszélés Mexikó meghódítása idejé­ből. Irta Demény Dezső. Kötve ................................................................. 2.— Twist Olivér. Regény. A magyar ifjúság számára átdolgozott kiadás. Képekkel. Irta Dickens Károly. Kötve .................................................. 2.— Művészettörténeti korrajzok. Bevezetésül a képzőművészetek történe­tébe. Irta Divald Kornél. Két kötet. 161 képpel. Fűzve K 4.40, kötve 5.20 Martini Gusztáv, a szentéletü ifjúnak, Jézus-társasági tagnak rövid élet­rajza. Irta Gruber Mátyás. Kötve ......................................................... 1.60 Hasznos mulattató. Ifjúsági irat. Képekkel. Díszes vászonkötésben ... 1.60 Hasznos olvasmányok az ifjúság számára. Képekkel. Kötve .................. 2.— Virágcsokor a katholikus gyermekkertből. Hattler F. nyomán írta Tóth Mike S. J. Képekkel. Kötve................................................................. 1.60 Az tìr Jézus szülőföldjén. Utileírás Palesztináról. Irta Huber Lipót. Képekkel. Színes borítékban. Fűzve ......................................................... 3.— Ifjúság könyve. Elbeszélések és költemények. Kötve.................................. 2.— Ifjúsági olvasmányok. Képekkel. Kötve ........................................................ 2.— Szent Imre herceg élete. Élet- és jellemrajz. Függelékül a szent Imréről szóló himnuszok. Irta dr. Karácson Imre. Kötve .................................. 1.20 Károly lgnácz. Igazi élet. Kötve ................... „ .......................... ... 3.60 Magyar szentegyházak regéi. Képekkel. Irta Latkóczy Mihály. Kötve 2.40 A magyar történet századai. Számos szép képpel. Irta dr. Lőrincz Gyula. Díszes vászonkötésben ................................. ... ................... 1.60 Millenniumi emlékkönyv. Sok szép képpel. Díszes vászonkötésben ... 1.60 Irodalmunk a millenniumig. Számos szép képpel. Irta Pintér Kálmán. Díszes vászonkötésben .................. _....................... ........................... 1.60 Magyar drámai mesék a magyar ifjúság számára. Irta Pintér Kálmán. Angol félvászonkötésben ............................................................................... 2.— Színjátékok ifjúsági színpadra. Irta Pokorny Emánuel. I. kötet (Tar­talma : A vértanú család. — Morus Tamás.) Kötve.................................. 1.60 ■ — Ugyanaz. II. kötet. (Tartalma : A padlásszobában.— Az örökség. —Inkog­nitó. — Az igazgató úr. — A fogadás.) Kötve........................................... 1.60 Futó csillagok. Ifjan elhunyt költőink jellemképei. Irta dr. Prònai Antal. Ára" szép vászonkötésben........................................................ ................... 1.60 Beppo, a lazzaroni fiú. Irta Rolfus Károly. Nápolyi történet az ifjúság számára. Németből fordította Ploskál Rudolf. Képekkel. Kötve........... 1.60 Sötét napok. A három árva. Elbeszélések az ifjúság sz. Képekkel.Kötve 1.60 Szabad órákra. A katholikus ifjúság számára. Kötve........... .................. 2.— A torony története. Sziklay J.-tól. Gonosz idők. Kincs Istvántól. Elbe­szélések az ifjúság számára. Két képpel. Kötve........... _........................ 1.60 Uj világ. Elbeszélés az ifjúság számára. Irta Sziklay János ........... 2.40 Tisztító tűzön át. Regény az ifjúság számára. Képekkel. Irta Sziklay János. Kötve .................................. _ ... _........................................ 2.20 A magyar szív. Csopaki Pah levelei nénjéhez. Irta Sziklay János. Ára díszesen kötve .......................... ................................................ ........... 2.40 Tanulságos olvasmányok az ifjúság számára. Képekkel. Kötve........... 1.60 Vargha D. Szent Imre emlékkönyv. Fűzve _. ... ........... ... ............ 1.40 Öt világrészen keresztül. Irta dr. Sebők Imre. Fűzve K 6.—, kötve ... 8,—

Next