Nemeskürty István: Deáki bötüről magyar nyelvre. Magyar Biblia-fordítások Hunyadi János korától Pázmány Péter századáig - Szent István Könyvek 9. (Budapest, 2002)

SZENT ISTVÁN KÖNYVEK Nemeskürty István 4~)eáki böiüfől magyar nyelvre

Next