Pataky Arnold: A bibliai Jeruzsálem az ásatások megvilágításában 2. A 19. és 20. században végzett jeruzsálemi ásatások története - A Szent István Akadémia Hittudomány-Bölcseleti Osztályának felolvasásai 1/5. (Budapest, 1924)

T"

Next