Pataky Arnold: Szent Tamás apostol cselekedetei. Irodalomtörténeti tanulmány a kereszténység első századaiból - A Szent István Akadémia Hittudomány-Bölcseleti Osztályának felolvasásai 2/5. (Budapest, 1931)

¥■

Next