Platz Bonifácz: Ó-Egyiptom irodalma - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből (Budapest, 1897)

XIi Ó-EGYIPTOM IRODALMA. í * * Í I)“ PLATZ BONIFÁOZ RENDES TAGTÓL. Felolvastatott a Tudományos és Irodalmi Osztály 1897. október 22-ikén tartott ülésében. BUDAPEST. 1897. KIADJA A SZENT-ISTVÍN-TÁESU1AT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYA. :

Next