Pokorny, Emanuele: Mala Biblija Staroga I. Novoga Zakona (Budapest, 1914)

MALA BIBLIJA STAROGA I NOVOGA ZAKONA PO EMANUELU POKORNA ZA MEĐJUMURSKU ŠKOLSKU DJECU BUDA PEŠTA, 1914. IZDAJE DRUŠTVO SV. STEFANA. (bellii GO ÜL (Pokorny: Kis Biblia horvát nyelvűn.)

Next