Pokorny, Emanuele: Mala Biblija Staroga I. Novoga Zakona (Budapest, 1914)

A Szent-István-Társulat könyvkiadóhivatalában Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28b. megjelent él a katholikus iskolák számára előírt s azok használatára engedélyezett tankönyvek. Magyar nyelven. a) Ilittanl könyvek. Róm. kath. elemi katekizmus a biblia elemeivel. Fekete képekkel —.40, színes képekkel ... ... ............................ 52 fill. Rém. kath. kis katekizmus a III.—VI. oszt. számára ........ 56 « Egri elemi katekizmus ....................................*............... — 20 « « kis cc ................................................ — — 40 « Gerely József. Kis képes biblia. I.—II. oszt. számára ........ 40 « « « « III.—VI. « « ............. 80 « — Római kath. szertartástan. Kis kiadás. Népiskolák szá­mára, képekkel......................... 56 « Pokorny E. Kis biblia III.—VI. oszt. r.................................... 60 « Róder Alajos. Biblia kisebb gyermekek számára .................. 42 « « középkorú « « 56 « Demkovics Ágoston dr. A katholikus egyház rövid története. Népiskolák számára. Kötve................................................ 20 « — Róm. kath. szertartástan népiskolák számára. Kötve... 36 « Németh Gyula. Egyháztörténet ................. 40 « b) ABC-és könyvek. Bárány Ignácz. ABC-és könyv.........................................:. ... 20 « Brunowszky Rezső. Új ABC-és olvasókönyv a biblia és kate­kizmus elemeivel. Kombinált módszer szerint. Nagy kiadás 509 képpel. Kötve....................... ........................ 52 « Mócsy-Petrovácz-Steinberger. ABC-és könyv (bővebb kiad. 8 ív) 40 « (kisebb kiad. 5 ív) 28 « Dreiszigcr Ferenez. Új magyar ABC-és könyv....................... 40 « Kiinda Károly. Hangutánzó ABC-és olvasó ....................... 56 « Kóródy Miklós. ABC-és könyv .................. ........................ 50 « Öveges és Wiemann. Hangutánzó magyar ABC. (Fonomimikai ABC.) Képekkel. Kötve ..................................... ............. 60 « Zeitiger József. Magyar ABC-és könyv a tótajkú róm. kath. népiskolák számára ............. .................................... — 30 « c) Olvasókönyvek. Bárány Ignácz. I. olvasókönyv 20, H. olvasókönyv 36, in. olvasókönyv 48, IV. olvasókönyv 60, V. olvasókönyv K 1.28 « Mócsy-Petrovácz- Walter. II. olvasókönyv 52, III. olvasókönyv 60, IV. olvasókönyv (fiúiskolák számára) 88, IV. olvasó­könyv (leányisk. sz.) 88, V. olvasókönyv . ............ K1.60 « /eiliger József. Magyar olvasókönyv a tótajku róm. kath népiskolák második osztálya számára ........................... 90 « Dreisziger-Számord-Szokoly és Róvó Gazdasági és ismétlő­iskolák olvasókönyve ................. ... .........— ...... KI.— « Dreisziger-Győrffy-Róvó. Olvasókönyv a gazdasági és ismétlő leányiskolák számára .......... K1.40 « Kóródy Miklós. H. olvasókönyv 64 f, III. olvasókönyv 80 f, IV. olvasókönyv 1 kor., V. olvasókönyv-.. .. ........ K 1.80 « Üveges K. U. olvasókönyv 50 í, III. olvasókönyv ... — — 64 «

Next