Pór Antal: De-Surdis II. János esztergami érsek - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 65. (Budapest, 1907)

A SZEN­T-I­ST­VÁN­ TÁRSUL­AT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYÁNAK 1., „ FELOLVASÓ ÜLÉSEIBŐL ESZTERGAMI ÉRSEK IRTA PÓR ANTAL Felolvastatott a Szent-István-Társulat Tud. és írói Oszt. 1907 április 11-én tartott ülésében BUDAPEST KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT TUD. ÉS IROD. OSZTÁLYA 1907. Áru­­­korona 20 fillér.

Next