Prohászka Ottokár: A diadalmas világnézet - Prohászka Ottokár összegyűjtött munkái 5. (Budapest, 1927)

PROHÁSZIÍA OTTOKÁR A DIADALMAS VILÁGNÉZET A Szociális Missziótársulat tulajdona. SZENT ISTVÁN-TARSULAT AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA BUDAPEST f

Next