Prohászka Ottokár: A keresztény bűnbánat és bűnbocsánat. A Budapesti Kir. M. Tudományegyetem Hittudományi Kara által a Horváth-féle jutalommal kitüntetett pályamunka - Prohászka Ottokár összegyűjtött munkái 2. (Budapest, 1927)

Next