Puskás Attila - Perendy László - HoványiMárton (szerk.): Reformáció és ökumenikus párbeszéd. Teológiai tanulmányok - Varia theoligica 9. (Budapest, 2018)

Next