Radó Polikárp (szerk.): Az egyházatyák szentbeszédeiből 6. Az egyházatyák beszédei az egyházi év ünnepeire - Keresztény remekírók 15. (Budapest, 1944)

Next