Ratzinger, Joseph, XVI. Benedek pápa: A közép újrafelfedezése. Alapvető tájékozódások. Négy évtized szövegei (Budapest, 2008)

"C" rész: A politikai teológiája

teszi állítólag lehetővé. Megszűnt az igazságkeresés kötelessége és kételkedés az átlagmagatartás, valamint az ebből származó szokások iránt. Elégséges, ha meg vagyunk győződve saját ma­gunkról, mint ahogy megfordítva is, elég ha alkalmazkodunk a többiekhez. Az ember saját felszínes meggyőződésére reduká­lódott és minél kevesebb mélységgel rendelkezik, annál jobb neki. Ami ebben a beszélgetésben csak mellékesen tudatosult bennem, az kicsivel később metsző élességgel mutatkozott meg a kollégáimmal folytatott vitában, ahol a téves lelkiismeret iga­zoló erejéről volt szó. Valaki azt vetette ezzel az állítással szem­be, hogy ha ez általánosan érvényes lenne, akkor azok az SS emberek is igazolva lennének és a mennyben kereshetnénk őket, akik fanatikus meggyőződéssel teljes lelkiismereti bizo­nyossággal hajtották végre gonosztetteiket. Másvalaki erre azt válaszolta nagy magától értetődéssel, hogy valóban így áll a helyzet: Egyáltalán nem kétséges, hogy Hitler és tettestársai, legmélyebben meggyőződve ügyükről, egyáltalán nem csele­kedhettek másként és ezért - tettük minden objektív rettenetes­sége ellenére - szubjektíve erkölcsösen cselekedtek. Mivel te­hát lelkiismeretüket követték - még ha az félre is volt vezetve -, cselekedetükről el kell ismerni, hogy az az ő számukra er­kölcsös volt és ezért nem kételkedhetünk örök mentségükben. Ezen beszélgetés óta teljes bizonyossággal tudom, hogy valami nem stimmel a szubjektív lelkiismeret igazulást hozó erejéről szóló elméletben, s hogy - más szavakkal - téves az a lelkiisme­­ret-fogalom, amely ilyen eredményekre vezet. A legszilárdabb szubjektív meggyőződés és a kétely meg az aggály ebből követ­kező hiánya sem teszi igazzá az embert. Harminc év múlva a pszichológus Albert Görresnél találtam meg tömör szavakban összefoglalva azokat a felismeréseket, amiket akkoriban pró­báltam lassanként megfogalmazni és ezek kibontása képezi 304

Next

/
Oldalképek
Tartalom