Régi vallásos énekek és énekeskönyvek - Pázmány Irodalmi Műhely - Lelkiségtörténeti tanulmányok 2. (Budapest, 2011)

Régi vallásos énekek és énekeskönyvek Soltir *7 Baráti miatt volna bánatban panafzol­kodvan buzgóságábar», Hlyen kényórgéíl kezde ó magában. Iftenem Uram kérlek tégedet, forditsad reámSz: ízemcidet; Halgasd-meg Uram kó­­nyörgéíemet,és ne utáld-mcg az én keretemet. El - ízomorottam az én munkámban, Meg-háborottam gondolatimban : Az ellen­ségnek alnok ízavában , Es a’ bűnösnek há­borgatásában. Pázmány Irodalmi Műhely Lelkiségtörténeti tanulmányok

Next