Rimo-Katolicki Mali Katekizam (Budapest, 1907)

A Szent-István-Társulat könyvkiadóhivatalában Budapest, VIII., Szcntkiráhji-utcza 28b. megjelent és a katholikus iskolák számára előirt ■ azok használatára engedélyezett tankönyvek. Magyar nyelven. a) Hittan! könyvek. Esztergomi elemi katekizmus ................................................ 18 fill. kis « • .............................................. 36 « Egri elemi katekizmus ........................................................... 20 « kis « ........................................-.........—_ 32 « Gerely József. Kis képes biblia. l/II. oszt. számára............ 50 « « « « II1/V. « « -............. 80 « — Római kath. szertartástan. Kis kiadás. Népiskolák szá­mára, képekkel...................................................................... 56 « — Bibliai képek a még olvasni nem tudó kis gyermekek számára. A «Kis Képes Biblia» képeiből összeállítva ... 20 « Róder Alajos. Biblia kisebb gyermekek számára................... 42 « « középkorú « « .................... 56 « « nagyobb « « ........ kor. 1.06 « A kér. katholikus Egyház szertartásainak magyarázata a Veszprém-egyházm. népiskolák számára ......................... 36 « Demkovics Ágoston dr. A katholikus egyház rövid története. Népiskolák számára. Kötve ............................... 20 « Németh Gyula. Egyháztörténet ................................................ 40 « b) ABC-és könyvek. Bárány Ignácz. ABC-és könyv ................................................ 20 « Mócsy-Petrovácz-Steinberger. ABC-és könyv (bővebb kiadás 8 iv) 40 « (kisebb kiadás 5 iv) 24 « Dreisziger Ferencz. Uj magyar ABC-és könyv......................... 40 « Öveges és Wiemann. Hangutánzó magyar ABC. (Fonomimikai ABC.) Képekkel. Kötve.......................................................... 50 « Zeitiger József. Magyar ABC-és könyv a tótajku róni. kath. népiskolák számára ........................................................... 30 « C) Olvasókönyvek. Bárány Ignácz. I. olvasókönyv 20, II. olvasókönyv 36, III. olvasókönyv 48, IV. olvasókönyv 60, V. olvasókönyv K 1.28 « Mócsy-Pdrovácz-Walter. II. olvasókönyv 48, III. olvasókönyv 60, IV. olvasókönyv (fiúiskolák számára) 88, IV. olvasó­könyv (leányisk. sz.) 88, V. olvasókönyv... ... ... ... K 1.44 « Zeitiger József. Magyar olvasókönyv a tótajku róm. kath. népiskolák második osztálya számára 90 « Dreisziger-Számord-Szolcoly és Róvó. Gazdasági és ismétlő­iskolák olvasókönyve ..................................... ... ... kor. 1.— « Dreisziger-GySrffg-Róvó. Olvasókönyv a gazdasági és ismétlő leányiskolák számára...............................kor. 1.40 « d) Fali olvasótáölák, iaii egyszeregy. Fali táblák a Bárány-féíe ABC-és könyvhöz. (24 lap.) Cruda kor. 4.80 — Vászonra huzva, fölaggatásra készen ........ .................... « 24.—

Next

/
Oldalképek
Tartalom