Római kath. szertartástani képek. Szemléltető segédeszközül a Római Katholikus Katekizmushoz (Budapest, 1910)

ROMAI KATII. SZERTARTÁSTANI KÉPEK SZEMLÉLTETŐ SEGÉDESZKÖZÜL A RÓMAI KATHOLIKUS KATEKIZMUSHOZ KÖZREBOCSÁTJA A FŐVÁROSI HITOKTATÁSI ÉRSEKI FELÜGYELŐSÉG 72 képpel. Az esztergomi főeggházmegyei hatóság 2752/1910. sz. engedélyével. Ara 20 fillér.

Next