Római kath. szertartástani képek. Szemléltető segédeszközül a Római Katholikus Katekizmushoz (Budapest, 1910)

^i-ISTVÁN-TÁRSULAT KIADVÁNYAI, AJtatosság könyve. Imák és énekek a katholikus iljúság számára. Kötve .......................... kor.—.60 Gonzágai szent Alajos. Az iljúság példaképe és védőszentje élete és követése. A hat vasár­napi ájtatosság és imádságok. Irta Papencordt Gáspár. Kötve................................................. kor.—.50 Gyónási könyvecske kath. gyermekek számára. Irta Dreher Tivadar. Kötve ................. kor.—.36 Iskolások énekeskönyve. Összeállította Var­ggas Tivadar................................................. kor.—.20 Jézus és a jó gyermek. Oktatókönyv serdülő gyermekek számára. Kötve .................. kor. 1.20 Kis lelki manna. Imádságos és énekeskönyv a legkisebb tanulók számára. Irta Tárkányi Béla. Kötve ................................................. kor.—.30 Lelki manna. Imádságos és énekeskönyv a keresztény katholikus ifjúság számára. Irta Tárkányi Béla. Kötve.................................. kor.—.71 Lelki manna. Imádságos és énekeskönyv. Irta Tárkányi Béla. Bogisich Mihály hangjegyeivel. Kötve................................................................. kor. 1.— Kis Jézusom örömöm. Kis imádságos és éne­keskönyv 7—10 éves gyermekek számára. Irta Vargha Damján dr. Kötve .................................—.5( Jézusom örömöm. Imádságos és énekeskönyv 11—14 éves gyermekek számára. Irta Vargha Damján dr. Kötve..........................................kor. 1.21 Jöjj Uram, Jézus! Gyakran áldozó fiúk és leányok imakönyve. Irta Szillaba Emil és Re­viczky Aladár. Kötve ..................................kor. 2.4 Ifjúsági imakönyvek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom