Római Katolikus nagyobb katekizmus polgári iskolák, fiú és leány középiskolák alsó osztályai részére (Budapest, 1943)

Imádságok

IMÁDSÁGOK. A katolikus köszöntés. Dícsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké. Amen. (100 napi búcsú.) A keresztvetés. f Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek-Istennek nevé­ben. Amen. (50 napi búcsú.) Az Úr imádsága. Mi Atyánk! ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te aka­ratod, miképen mennyben, azonképen itt a földön is; minden­napi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk az ellenünk vétőknek; és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az angyali üdvözlet. Üdvözlégy Mária! malaszttal teljes, az Űr van teveled áldott vagy te az asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent Anyja! imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az apostoli hitvallás. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében; és a Jézus Krisztusban, ő egy Fiá­ban, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentiélektől, születők Szűz Máriától, kínzaték Poncius Pilátus alatt, megfeszítteték, meghala és eltemetteték, szállá alá poklokra, harmadnapon

Next

/
Oldalképek
Tartalom