Róvó Lajos: A népiskolai földrajztanítás módszere - A népiskolai oktatás elmélete és gyakorlata 5. (Budapest, 1913)

A Szént-István-Társulat népiskolai földrajz-kiadványai. Baia Joakim. Földrajz áz egri egyházmegyei magyar tannyelvű kath. népiskolák IV., V., VI. oszt. számára. Kötve — — —.50 B. Fucsek László. Földrajz az elemi népiskolák IV. oszt. részére. (15.184/1909.) Kötve ... ... ... ............................................—.60 Győr ffy János. Földrajz az osztatlan kath. népiskolák számára. 12. kiadás. (89.387/1912.) Kötve ... ................. ... ... ... —.24 — Földrajz. A városi kath. népiskolák IV. oszt. számára. IX. ki­adás. (83.286/1912.) Kötve ... ... .... — -......................- —.48 — Földrajz. A városi kath. népiskolák V—VI. oszt. számára. VI. kiadás. (144.753/1911.) Kötve... .'.................. ... — — —.64 — Geographie für kath. Volksschulen. (114.379/1907.) Kötve —.20 — Zemepis. Pre katolicke ludove skoly. (114.379/1907.) Kötve —.20 Ezenkívül megjelentek Magyarország majdnem összes vármegyéinek földraj z-tankönyvei. Vezérkönyv a kézimiinkaoktatáshoz. Augusztin Imre. Nevelő kézimunka. Tanítóképzőintézeti növen­dékek, tanítók és szülők számára. I. rész. Papiros- és lemez­­(kartonmunkák.) Függelékül tanszerek készítése. 325 ábra. (8-r. 47 1. 12. tábla.) Fűzve ...................... ...................... ... 1.20 — II. rész. Az agyagmintázás. Függelékül a gipszöntésről és a fém­munkákról. 200 ábra. (8-r. 49 1. 13. tábla.) Fűzve ... ... ... 1.20 — III. rész. Famunkák. Függelékül tanszerek készítése és a rovát­koló faragás elemei. 225 ábra. (8 r-. 48 1. 16. tábla.) Fűzve 1.20 Lakóhelyi ismeretek. (Beszéd- és értelemgyakorlatok.) írta Dreisziger Ferenc. Ára 2 K. Elméleti és gyakorlati, modern vezérkönyv. Elmélete a legújabb vívmányokkal ismerteti meg a tanítót e téren. Gyakorlata a népiskola I. és II. osztályának e veszendőbe indult tantárgyát menti meg és van hivatva fölvirágoztatni. Elmélete mindent megmagyaráz, úgy hogy aki átérti, egy magasabb pedagógiai szférába jut. Gyakorlata pedig minden lépésre utat mutat, minden óra teendőit logikusan, röviden, világosan megmondja. És úgy van szerkesztve, hogy a városi és falusi iskola egyformán használ­hatja. Az osztott és az osztatlan iskola tanítója külön tantervet kap benne. És mindaz, ami e tárgy helyes tanítását kiegészíti, megvan e könyvben : ének, rajz, kézimunka, játék. Nemcsak a gyakorlati tanítók, de a tanítóképzőintézetek is haszon­nal alkalmazhatják.

Next

/
Oldalképek
Tartalom