Salignac de La Mothe Fénelon, François de: Értekezés Isten létéről és tulajdonságairól - Fides et ratio 2. (Budapest, 2002)

Francois Fénelon (1651-1715), teljes nevén Francois de Salignae de la Mothe Fénelon francia gróf, Cambrai érseke, neves prédikátor, teológus és gondolkodó azon egyé­niségek közé tartozik, akiknek élet­műve hosszan tartó és mély hatást váltott ki. Ebben éppúgy szerepet játszott Fénelon megcsodált szemé­lyisége, mint prédikációinak és írás­műveinek szépirodalmi értéke; nép­szerű pedagógiai munkássága, és részvétele a kvietizmus vitáiban. Míg a korszak katolicizmusa szemé­ben a janzenizmus ellen folytatott küzdelme emelte jelentős helyre, a korai felvilágosodás képviselői a XIV. Lajossal szembehelyezkedő személyiséget látták benne. Hittérí­tői tevékenysége révén a protestán­sok között is tekintélyt szerzett, mivel elutasította a fizikai kényszer eszközeit. A spanyol örökösödési háború által feldúlt tartományában palotája mindig nyitva állt a mene­kültek előtt. Mint lelkigondozó, mint „igazi pap”, Fénelon legendás alakja lett a francia kultúrának. Itt magyar fordításban első ízben közölt munkája a briliáns gondolkodót mutatja be, akinek elmélyültsége a filozófiatörténet legnagyobb alak­jainak éleslátásával vetekszik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom