Saresberiensis, Ioannes: Metalogicon - Középkori Keresztény Írók 4. (Budapest, 2003)

középkoRi keResziéNY íRók 4 IOÁNNOS SAR6SB6R16NSIS (SAllSBURYl JÁNOS) CDei^LoeicoN szeMT isTvÁM társulat

Next