Sárközy Pál: A felületek orthoasymptotikus és főtorsiós görbéi. Székfoglaló értekezésül felolvasta 1921 június 3-án - A Szent István Akadémia mennyiségtan-, természettudományi osztályának felolvasásai 2/4. (Budapest, 1929)

Next