Schafarzik Ferenc: Adatok a mátrántúli barnaszénterület geológiai alkotásához. Székfoglaló értekezés - A Szent István Akadémia mennyiségtan-, természettudományi osztályának felolvasásai 1/4. (Budapest, 1920)

Next