Scheffler János: Hám János szatmári püspök és kinevezett prímás emlékiratai 1848/49-ből - A Szent István Akadémia Hittudomány-Bölcseleti Osztályának felolvasásai 2/1. (Budapest, 1928)

A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA HITTUDOMÁNY-BÖLCSELETI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÁSAI , szerkeszti TÓTH TIHAMÉR osztálytitkár II. kötet. . ______________________________. 1. szám HÁM JÁNOS SZATMÁRI PÜSPÖK ÉS KINEVEZETT PRÍMÁS EMLÉKIRATAI 1848/49-BŐL SCHEFFLER JÁNOS RENDES TAGTÓL Székfoglaló értekezésül felolvasta s bemutatta 1928. évi május hó 11-én. BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA ÉS KÖNYVKIADÓ R. T. 1928. T

Next