Schulk, Emerich: ABC- und Lesebuch (Budapest, 1919)

Államilag 40.217/1910. szám alatt a nem magyar tanitásnyelvü kath. iskolák számára miniszterileg engedélyezve. ABC-unb LESEBUCH kleinere Stttégnbe t'erfaßt con §mcrid) gidHtCfc £)erausgegeben t>om Sft. Stepfyans^Derein $cdtftc 'llufí«gc A Kath. Tanügyi Tanica Tankünyrblráló Bliotteiga által angedélyezva. ©ubapcft ÍJtrlag tea Sitt. Steptjans-ümhus 1919. '4Svcio 1 ílrone 80 geller. “ÍS20 oar enpeoeiye 4n 8 ktren» KHHHHhBIkíwí ' "‘Ü

Next