Schütz Antal: Dogmatika 1. A Katolikus hitigazságok rendszere (Budapest, 1937)

DOGMATIKA A KATOLIKUS HITIGAZSÁGOK RENDSZERE IRTA SCHÜTZ ANTAL PÁZMÁNY EGYETEMÉN A DOGMATIKA TANÁRA Harmadik kiadás 'ff ELSŐ KÖTET BUDAPEST A SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT KIADÁSA 1937

Next