Schütz Antal: Eucharisztia. Az Oltáriszentség a hit és ész világánál (Budapest, 1938)

Next