Suták József: Geometriai axiomák - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből (Budapest, 1898)

GEOMETRIAI AXIÓMÁK ])• SUTÁK JÓZSEF RENDES TAGTÓL. Felolvastatott a Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának 1898. januárius 23-án tartott ülésében. Külön lenyomat a „BÖLCSELETI FOLYÓIRAT“ 1898-iki évfolyamából. BUDAPEST, 1898. KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom