Szabó László: Békefi Remig emlékezete - A Szent István Akadémia Emlékbeszédei 2/4. (Budapest, 1934)

■■■■■■■HMM ■ ' • v é, * % . -A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA EMLÉKBESZÉDEI SZERKESZTI REINER JÁNOS FŐTITKÁR II. kötet..__________________________________________________, 4. szám. BÉKEFI RÉMIG EMLÉKEZETE bártfai SZABÓ LÁSZLÓ RENDES TAGTÓL Felolvasta a Szent István Akadémia 1933. évi december hó 15-én tartott együttes ülésén. BUDAPEST STEPHANEÜM NYOMDA R. T. 1934

Next